Sunday, 13 May 2012

proposal tadika..............


Assalammualaikum...

Seseorang pengurus yang ingin membuka tadika atau taska perlu mempunyai proposal. Hal ini demikian kerana proposal ini dapat membantu kita dalam meminjam atau membuat loan dengan pihak bank. Selain itu, bagi yang remaja yang ingin memulakan perniagaan terdapat agensi yang akan membantu mereka ini dalam penubuhan perniagaan iaitu Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB).


Antara step first yang perlu dibuat oleh pengurus ialah memilih jenis program penjagaan kanak-kanak. Seperti :
1.   family care
2.   Home Care
3.   Day Care And Child Development Centers.
4.   Child care development home.
5.   Infant care centre.
6.   Before and after school center.
7.   Satellite child development program.
8.   Nursery school
Step yang kedua ialah taksir atau nilai apa yang diperlukan oleh program jagaan awal kanak-kanak ini sama ada keperluan national dan juga keperluan komuniti.
Step yang ketiga ialah kenalpasti alasan tersendiri untuk bergerak ke arah perniagaan...
Keempat ialah mencari lokasi yang sesuai untuk membuka tadika terutamanya dikawasan yang memerlukan pusat jagaan yang dapat memenuhi kehendak mereka.
Step yang kelima pengurus perlua ada polisi tadika dan pengurus juga perlu mematuhi polisi yang disediakan untuk membuka tadika. Antara polisi yang perlu disediakan ialah:
1.   Parents
2.   Time
3.   Pihak berkuasa
4.   Safety
5.   Health
6.   Hygiene cleaner
7.   Nutrition chef
8.   Education ( kurikulum)
9.   Admision
10.                    Contigency plan
11.                    Fees
12.                    Transport
13.                    children
14.                    staf
15.                    teacher

Selain daripada itu, pengurus juga perlu mengambil insurans untuk mendapat pelindungan daripada kerosakkan dan juga eksiden. Insurans ini adalah untuk staf, kanak-kanak dan juga tadika.
Pengurus juga perlu mempunyai buget dalam menyediakan barang-barang yang diperlukan dalam membuka tadika contoh peralatan, ABM, gaji staf dan juga lain-lain lagi.
tunggu 
Sambungan seterusnya........................

No comments:

Post a Comment